pix

dokumentacja

Biuro Inżynieryjne
Koren


Tel.      +49 (0)5101/58 45 01
Mobil   +49 (0)171 528 54 60

 

E-Mail
kontakt

 

pix

Analizę wyników pomiarowych wykonujemy przy pomocy programu "FiberDoc" szeroko rozpowszechnionego w Zachodniej Europie. Przez zastosowanie maski, program pozwala na jednoczesną analizę  kilku  krzywych. Umożliwia to szybkie uzyskanie wyników takich jak np. tłumienność mierzonego odcinka, spawu, złącza, tłumienność jednostkowa, itp. Na życzenie winiki mogą być przedstawiane jako plik tekstowy czy też w formacie pdf. z wieloma krzywymi na jednym arkuszu itp. Możliwe jest zintegrowanie na arkuszach logo firmy.
Program ten jest w naszej opinii jednym z najlepszych znanych nam programów do analizy i dokumentacji pomiarów światłowodów reflektometrem (OTDR).

Przy pomocy własnych programów wykorzystujących format textowy "FiberDoc", przedstawiamy tłumienność spawu w sposób  przejrzysty w  tabeli excel , gdzie mogą być przedstawione tylko tłumienności przekraczające dopuszczalną wartość graniczną. Tabela  uwidacznia również błądy mikroskopowe złącza.
W innej tabeli porównywane są  wyniki pomiarów światłowodów reflektometrem (OTDR) z pomiarem strat metodą transmisyjną.

Dokumentacja pomiarów PMD i CD wykonywana jest przy pomocy programu "Fastreporter”. Wyniki przedstawiane są graficznie i tabelarycznie w formacie pdf.
Jest oczywiste że, forma dokumentacji jest zawsze wykonana na życzenie naszego klienta.

Copyright © 2010 TestFiberOptic All rights reserved.